WYJAZD NA POKAZY Z FIZYKI

        Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej zorganizował w tym roku już 58 POKAZY Z FIZYKI, w których mieliśmy okazję uczestniczyć. W programie znalazły się zagadnienia z elektrostatyki, radioaktywności, akustyki i mechaniki. Można było między innymi sprawdzić pierwszą i drugą zasadę dynamiki na rurze beztarciowej z pomiarem szybkości przez fotokomórkę. Krystian z kolegą zademonstrowali trzecią zasadę dynamiki i zasadę zachowania pędu siedząc na wózkach i trzymając linę. Jakub zaś siedząc na obrotowym krześle i trzymając ciężarki zademonstrował zasadę zachowania momentu pędu. Alicja dała się wciągnąć na linie niemalże pod sufit po to, by pokazać, że za pomocą wielokrążków można zredukować wielokrotnie siłę potrzebną na wyniesienie i utrzymanie ciała na wysokości. Roksanę prowadzący zamknął w puszce Faradaya, której zasada działania polega na tym, że na powierzchni przewodnika potencjał musi być w każdym punkcie równy więc nie następuje wnikanie pola elektrycznego do wnętrza metalu. Dzięki temu we wnętrzu klatki, niezależnie od tego jak silnie jest ona naładowana (ta na pokazie miała kilkadziesiąt tysięcy woltów), nie ma pola elektrycznego, zatem Roksanie nic się nie stało. Krystian podczas omawiania źródeł promieniowania dał się sfotografować. Diana i Roksana przechodziły przez bramkę z detektorem promieniowania. Okazało się, że Roksana chciała „przemycić” doniczkę pomalowaną farbą dającą odczyt pozytywny. Poza tym można było zweryfikować prawo Coulomba, dowiedzieć się jak działa jonolot, kiedy powstaje wiatr elektryczny, w jaki sposób można naelektryzować ciała, czy w próżni rozchodzi się dźwięk, na czym polega zjawisko rezonansu akustycznego, jak działa filtr elektrostatyczny, jak zagrać na piszczałce, by wydobyć z niej tony o różnej wysokości (do tego potrzebne jest naczynie z wodą), jak to się dzieje, że rura może grać a ogniki tańczyć…