WYCIECZKA DO POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

 

WYCIECZKA DO POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO 

 

Dnia 9 października uczniowie Gimnazjum wraz z opiekunami: p. Anitą Dobrzyńską i p. Justyną Piłką, wybrali się na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego.

Celem wyjazdu było poznanie różnorodności biologicznej Polesia oraz popularyzacja turystyki pieszej.

Poleski Park Narodowy został utworzony w 1991 roku w celu ochrony ekosystemów wodno- torfowiskowych i zajmuje powierzchnię około 10000 ha.

W 2002 roku uzyskał status Światowego Rezerwatu Biosfery.

Wycieczka rozpoczęła się od projekcji filmu o PPN oraz zwiedzenia Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego w siedzibie Dyrekcji PPN w Urszulinie.

Zobaczyliśmy tu prawie 200 młodych żółwi i dowiedzieliśmy się, na czym polega opieka nad tym jedynym w Polsce gatunkiem żółwia.

Następnie wraz z przewodnikiem, p. Arturem Kobielasem, udaliśmy się na ścieżkę przyrodniczą "Dąb Dominik" o długości 3,5 km. Wędrując po wyznaczonych kładkach mijaliśmy różne typy lasów: grąd, ols i bór bagienny, zwracając uwagę na ich charakterystyczny wygląd i skład gatunkowy. Zatrzymaliśmy się przy okazałym 300 -letnim dębie "Dominiku", który tak nazwano na cześć prof.dr hab. Dominika Fijałkowskiego – inicjatora utworzenia Poleskiego Parku Narodowego.

Duże wrażenie wywołał na nas widok zarastajacego jeziora Moszne otoczonego rozległym torfowiskiem. Od pana przewodnika usłyszeliśmy, w jaki sposób powstają torfowiska, jakie są ich rodzaje oraz na czym polega sukcesja ekologiczna.

Ostatnim punktem programu wycieczki był przejazd autokarem do Załucza Starego do Muzeum PPN. Znajdują się tu wystawy historyczno-etnograficzna i przyrodnicza.

Mogliśmy zobaczyć różne pamiątki: militaria, numizmaty i dokumenty z okresu Powstania Styczniowego oraz wystrój staropolskiej chaty.

Bardzo ciekawą okazała się wystawa zoologiczna eksponująca gatunki zwierząt żyjących na Polesiu.

Dzięki wycieczce poznaliśmy walory przyrodnicze PPN, poszerzyliśmy swoje wiadomości o ochronie gatunkowej roślin i zwierząt i miło spędziliśmy czas.