Rozdanie nagród

 

 

ROZDANIE NAGRÓD W KONKURSIE:

„POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”

 

   Dnia 22 maja 2018 r. w naszym Gimnazjum odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom gminnego konkursu pod hasłem „Polskie drogi do niepodległości”. Spotkanie, swoimi występami, urozmaicili gimnazjaliści, którzy przygotowali dla gości krótki montaż słowno-muzyczny o charakterze patriotycznym.

Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem, oceniane były w dwóch częściach: literackiej (autorski wiersz o tematyce patriotycznej) oraz plastycznej (plakat patriotyczny). W każdej części prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjum. Prace oceniała komisja konkursowa, w skład której wchodzili:  

- w części literackiej: p. dyr. Beata Plewka, p. Danuta Dziubicka, pani Ewa Kowalczyk, pani Anna Topyła-Goral, pani Teresa Lejkowska i pani Emilia Bożym;

- w części plastycznej: pani dyr. Beata Plewka, pani Beata Mierzwińska i pani Iwona Grondek.  Członkowie komisji stanęli przed trudnym wyborem, ponieważ nadesłane prace prezentowały wysoki poziom. Po wnikliwej analizie udało się jednak wyłonić zwycięzców: 

 

CZĘŚĆ PLASTYCZNA – PLAKAT

klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce – Izabela Tołubińska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

II miejsce – Katarzyna Wnuczek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

klasy IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce – Natalia Lis, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

II miejsce – Oliwia Mazurek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

gimnazjum

wyróżnienie dla Amelii Szafran, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

 CZĘŚĆ LITERACKA – WIERSZ

klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce – Julia Reszko, Szkoła Podstawowa w Sernikach

II miejsce – Zuzanna Misztal, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

klasy IV-VI szkoły podstawowej

I miejsce – Kinga Pożarowszczyk, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

II miejsce – Dominik Wlazły, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

III miejsce – Alicja Miziołek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce

klasa VII szkoły podstawowej i gimnazjum

I miejsce – Aleksandra Reszko, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

II miejsce – Katarzyna Lejkowska, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej

III miejsce – Zuzanna Kaźmierska, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Woli Sernickiej

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konkursu, a także rodzicom oraz nauczycielom – opiekunom, dzięki którym uczniowie chcieli podjąć niezwykle piękne, ale i trudne wyzwanie do twórczej rywalizacji.