Terminarz - klasyfikacja 2017,18

Terminarz:


16.05.2018 r. - wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną i/lub naganną z zachowania
16.05.2018 r. - zebranie z rodzicami; poinformowanie o zagrożeniach
8.06.2018 r. - wystawienie przewidywanych ocen i poinformowanie uczniów
11.06.2018 r. - poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych zgodnie z paragrafem 55 Statutu.
15.06.2018 r. - wyniki egzaminu gimnazjalnego.
18.06. 2018 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej; zatwierdzenie wyników klasyfikacji za rok szkolny 2017/2018.
22.06.2018 r. - zakończenie zajęć w roku szkolnym 2017/2018