Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

przewodniczący: JAN BISKUP  

zastępca: ALEKSANDRA RESZKO 

sekretarz: MONIKA TOŁUBIŃSKA 

skarbnik: ALICJA WAŚKOWICZ 

opiekun SU - IWONA GRONDEK

 

REGULAMINY:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY ZSU

KLASA NA MEDAL

 

 OGŁOSZENIE

 DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA ODBĘDZIE SIĘ 28 WRZESNIA (CZWARTEK) W GODZINACH 16.30 - 21.30

PILNE: POZWOLENIA DO WYCHOWAWCÓW DO CZWARTKU