Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

przewodniczący: JAKUB SKUBISZ  

zastępca: ZUZANNA KAŹMIERSKA 

sekretarz: KACPER SZCZĘCH 

skarbnik: ALICJA WAŚKOWICZ 

sekcja organizacyjno - dekoratorska:  NATALIA WASIL  

PATRYK BUDZYŃSKI 

opiekun SU - OLGA ADAMEK

 

 REGULAMINY:

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY ZSU

KLASA NA MEDAL

 

 OGŁOSZENIE

 DYSKOTEKA Z OKAZJI DNIA CHŁOPAKA ODBĘDZIE SIĘ 28 WRZESNIA (CZWARTEK) W GODZINACH 16.30 - 21.30

PILNE: POZWOLENIA DO WYCHOWAWCÓW DO CZWARTKU