EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015

EGZAMIN  GIMNAZJALNY  2015

 

     Druga połowa kwietnia to czas wytężonych zmagań intelektualnych trzecioklasistów. Od 21 do 23 kwietnia 58 uczniów trzeciej klasy przystąpiło do państwowego egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tradycyjnie najpopularniejszy wśród naszych uczniów jest język angielski, który zdawało w tym roku 100% egzaminowanych.

    Egzamin gimnazjalny z wiedzy humanistycznej składał się z dwóch bloków: historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Zadania z historii i WOS-u miały formę zamkniętą, natomiast z jezyka polskiego, oprócz zadań zamkniętych, abiturienci musieli się zmierzyć z zadaniami otwartymi, w tym z opowiadaniem: "Napisz opowiadanie o podróży, podczas której wydarzyło się coś, co sprawiło, że ktoś stał się sławny".

    Uczniowie podkreślali, że ta część poszła im dobrze. Zaskoczyło ich jednak opowiadanie, bo jak tłumaczą, spodziewali się rozprawki.

"Zgadzam się z większością moich kolegów, że opowiadanie było proste, jednak analiza wiersza już to takich oczywistych nie należała. Odpowiedzi były zbliżone i bez głębszej analizy można było zbyt pochopnie zaznaczyć błedną odpowiedź. Jeżeli chodzi o historię i WOS - to bez znajomości pewnych faktów i dat nie dało rady, ale też sporo zadań można było rozwiązać w oparciu o zamieszczone teksty."

                                                                                                                                        Monika Puchacz, klasa III A

     Drugiego dnia wiedzę uczniów sprawdzoano z przedmiotów przyrodniczych ( geografii, biologii i chemii) oraz po godzinnej przerwie z matematyki. Warto nadmienić, iż w tym roku po raz pierwszy rozwiązania zadań otwartych z matematyki zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania. W związku z tym było bardzo ważne, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym długopisem i nie przekraczali wyznaczonej ramki. Nasi uczniowie stwierdzili, że zadania z geografii, bologii czy chemii były dosyć łatwe. Trudniejsza okazała się matematyka. Ponadto narzekali, że zabrakło im czasu, aby dokładnie rozwiązać wszystkie zadania.

"Zadania nie były takie trudne. Dotyczyły takich podstawowych rzeczy, które przez trzy lata ćwiczyliśmy podczas lekcji. Jestem jednak zdenerowowany tym, że nie miałem wystarczająco czasu, aby dokładnie rozwiązać zadania umieszczone na końcu arkusza, choć wiedziałem jak je zrobić. Mam nadzieję, że udało mi się - na szybko - wybrać prawidłowe odpowiedzi".

                                                                                                                                      Mikołaj Barszczyk, klasa III A

 "Zadania z geografii i biologii okazały się bardzo proste, gorzej było z chemią - w tych zadaniach sprawdzana była bardzo szczegółowa wiedza. Jeżeli chodzi o matematykę - to porażka. Nigdy nie byłam dobra z tego przedmiotu i myślę, że to potwierdzi wynik tego egzaminu. A do tego jeszcze ten stres..."

                                                                                                                                         Kamila Baran, klasa III C

"Matematyka była dla mnie łatwa, jestem zadowolona."

                                                                                                                                         Jola Łyszcz, klasa III C

    Trzeciego dnia egzaminacyjnego maratonu uczniowie zmierzyli się z zadaniami z języka angielskiego. Najpierw odbył się test na poziomie podstawowym, potem - rozszerzonym. Opinie co do łatwości zadań jak zwykle były podzielone. Jedni twierdzili, że to była czysta formalność, inni znowu, że tempo wypowiedzi słuchanych było zbyt szybkie.

"Jestem bardzo zadowolony z tej części egzaminu. Nie było niczego, co by nie było ćwiczone podczas lekcji i co mogłoby mnie zaskoczyć"

                                                                                                                                              Filip Sagan, klasa III C

"Wcale nie był taki prosty. Było mało czasu na zapoznanie się z treścią zadań związanych ze słuchaniem, a i wypowiedzi były zbyt szybkie!!!"

                                                                                                   Martyna Marzęda, Joasia Wójcik, Natalia Wasak

"Za szybko..."

                                                                                                        Adrian Zadurski, klasa III A

 

     Ogólnopolskie wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 19 czerwaca, natomiast zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2015 uczniowie dostaną w dniu zakończenia roku szkolnego, tj. 26 czerwaca 2015 roku wraz ze świadectwem szkolnym.