LEGITYMACJE SZKOLNE

UCZNIOWIE!

PESEL obowiązkowo na legitymacji szkolnej.
Zmiany wprowadza rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 23) .
Najważniejszą zmianą, którą wprowadza nowela, są nowe wzory druków legitymacji szkolnej. Dzięki uwzględnieniu nr PESEL ucznia, dokument będzie wystarczającym dowodem potwierdzającym prawo do skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (PESEL pozwoli sprawdzić ucznia w systemie eWUŚ).

PESEL  trzeba uzupełnić ręcznie.

Zapraszam uczniów z legitymacjami, na których nie ma numeru PESEL, do uzupełnienia.
                                            

            dyrektor Beata Plewka