Gminny Konkurs

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO KONKURSU O DOPALACZACH

    Komisja Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Serniki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiła konkurs literacki dotyczący negatywnych skutków zażywania tzw. „dopalaczy". W konkursie wzięło udział 44 uczniów, którzy zgłosili utwory napisane wierszem i prozą. Konkurs został rozstrzygnięty 21 marca. Tego dnia nagrody główne oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu wręczył przewodniczący gminnej komisji, p. Józef Barszczyk.

    Nagrodę główną otrzymali:
Weronika Lejkowska (kl. II c) – za opowiadanie pt. "Bo chciał być lepszy..."
Wiktoria Wysok (kl. II c) – za opowiadanie pt. „I że już nigdy nie wezmę..."
Aleksandra Lato (kl. III a) – za wiersz pt. „Dopalacze"
Zuzanna Kaźmierska (kl. I c) – za wiersz pt. „Dopalacze"
Maciej Pacek (kl. III b) – za wiersz pt. „Za każdym razem..."

Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy odczytali utwory, które przyniosły im zwycięstwo.

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy do ponownego przeczytania zwycięskich tekstów!!!

Zuzanna Kaźmierska

Aleksandra Lato

Weronika Lejkowska

Maciej Paciek

Wiktoria Wysok