Egzamin gimnazjalny 2016

 

       W dniach 18-20 kwietnia 2016 uczniowie naszej szkoły piszą egzamin gimnazjalny.  

      W poniedziałek zmagali się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. We wtorek rozwiązywali test  matematyczno-przyrodniczy. Natomiast w środę będą  wykazywać się znajomością  języka angielskiego lub niemieckiego. Liczymy, że ciężka praca naszych uczniów i nauczycieli zaowocuje wysokimi wynikami.