Apel profilaktyczny

28 października w naszej szkole odbył się apel podsumowujący,,Szkolny Tydzień Profilaktyki."

Scenariusz działań profilaktycznych opracowali członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pani Anity Dobrzyńskiej i pani Marioli Pietrzak. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat uzależnień oraz inscenizację pod tytułem: ,,Misja specjalna”

Przez cały tydzień uczniowie mieli okazję uczestniczyć w różnych akcjach, które odbywały się w Gimnazjum pod hasłem: ,,Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie.” Korytarze szkolne zdobią plakaty wykonane przez uczniów. W klasach odbywały się zajęcia profilaktyczne, prowadzone przez pedagoga szkolnego - panią Anitę Dobrzyńską oraz wychowawców klas. W środę uczniowie i nauczyciele przyszli ubrani na biało, aby propagować czysty umysł, wolny od nałogów. Plebiscyt klasowy na ,,Biały dzień” wygrała  klasa II A,  II miejsce-  kl. II C,   III miejsce – I A

W czwartek na przerwach chętni uczniowie tańczyli zumbę,  którą prowadziły  uczennice:       Katarzyna Marzęda  i Martyna Marzęda.

Kumulacja działań profilaktycznych w jednym tygodniu, miała na celu uświadomić  uczniom, że mają tylko jedno życie i zdrowie, które powinni szanować, żeby się nim długo cieszyć.