APEL - 3 MAJA

 kosn  226 ROCZNICA UCHWALENIA                                                                     KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

"Opowiedz nam moja Ojczyzno,

jak matka dzieciom ciekawym,

O latach znaczonych blizną,

na wiekach sławy i chwały!"

 

            28 kwietnia 2017 roku odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie, którzy wcielili się w role prezenterów i sprawozdawców telewizyjnych, przedstawili wiadomości z dnia 3 maja 1791 roku. Rozmawiając, z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, hetmanem Potockim, poinformowali o pracach Sejmu Wielkiego i przyjęciu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie Konstytucji, która była najważniejszym aktem prawnym zawierającym prawa i obowiązki obywateli. Ukazali również niezadowolenie przeciwników i entuzjazm zwolenników, który wyrażali w pięknych pieśniach: "Witaj, majowa jutrzenko,

                 świeć naszej polskiej krainie..."

Dziękujemy naszym kolegom i ich opiekunom: p. Amalii Romanowskiej i p. Annie Węgrzyn za wspaniałą lekcję historii.