III edycja Ogólnopolskiego konkursu savoir –vivre na co dzień.

III edycja Ogólnopolskiego konkursu savoir –vivre na co dzień….

Otrzymaliśmy wyniki konkursu na mistrza dobrych manier. W konkursie testowym brała udział dziesięcioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły. Musieli wykazać się znajomością zasad zachowania w najwyższych standardach. Byli to: Emilia Strachowska, Aleksandra Reszko, Emilia Kobyłka, Patryk Budzyński, Agnieszka Szczepaniak, Jakub Kanadys , Dariusz Błaszczak, Wiktoria Wysok, Weronika Lejkowska i Karol Wójcik.

Wyróżnienie i nagrodę książkową otrzymała Emilia Strachowska .   Pozostali uczestnicy dostali upominki. Gratulujemy Wam dobrych manier oraz umiejętności postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami grzeczności.