Podział klasy I na oddziały.

UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE ZŁOŻYLI ŚWIADECTWA I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH SPRAWDZIANU         NIE ZOSTALI UMIESZCZENI NA LIŚCIE.
PROSZĘ O DOSTARCZENIE WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW W PONIEDZIAŁEK (08LIPCA)            W GODZINACH OD 10:00 DO 12:00.


Klasa I a      wychowawca: mgr Iwona Grondek
1. Czubacka Wiktoria          Nowa Wola
2. Dorabiała Ernest             Serniki
3. Jankowska Klaudia          Wólka Zawieprzycka
4. Jemielniak Julita             Wólka Zawieprzycka
5. Kobyłka Anna                 Czerniejów
6. Kosik Radosław               Nowa Wola
7. Lato Hubert                    Wólka Zawieprzycka
8. Majchrzak Paweł             Wólka Zawieprzycka
9. Marzęda Sabina              Nowa Wola
10. Nowosadzka Jagoda      Brzostówka
11. Pydyś Filip                    Czerniejów
12. Radwański Artur           Nowa Wola
13. Rusinek Cezary            Serniki Kolonia
14. Rybicka Klaudia            Nowa Wola
15. Wasil Dominik              Nowa Wola
16. Wlazły Łukasz              Wólka Zawieprzycka

17. Kisiel Patrycja              Brzostówka

 

Klasa I b        wychowawca: mgr Anna Węgrzyn
1. Abramik Barbara            Czerniejów
2. Cieniuch Dawid              Serniki Kolonia
3. Dąbrowska Dorota         Wola Sernicka
4. Karczewska Karolina      Wólka Zabłocka
5. Marzec Weronika           Wólka Zabłocka
6. Pacek Maciej                 Wola Sernicka
7. Robak Mikołaj               Serniki
8. Sidor Paulina                Wólka Zabłocka
9. Sobieraj Wiktor             Serniki
10. Stachura Dawid           Wólka Zawieprzycka
11. Szczęch Mateusz          Serniki
12. Szewczak Weronika      Czerniejów

13. Lato Aleksandra          Brzostówka

14. Kańkowska Natalia      Brzostówka

15. Wlazły Hubert             Nowa Wieś

16. Wójcik Damian            Nowa Wieś

17. Rodak Jakub               Kolonia Serniki

Klasa I c        wychowawca: mgr Teresa Lejkowska
1. Bartkowicz Agnieszka       Serniki Kolonia
2. Czerwoniak Dominika       Serniki
3. Danił Magdalena              Serniki
4. Florek Dawid                   Brzostówka
5. Głowacki Aleksander        Wola Sernicka Kolonia
6. Kosik Szymon                  Nowa Wola
7. Łyszcz Gabriela                Wola Sernicka
8. Mazur Michał                    Serniki
9. Mitura Wiktoria                Wola Sernicka
10. Onyszko Krystian            Brzostówka
11. Pieczonka Klaudia           Wola Sernicka
12. Sagan Jacek                   Wola Sernicka
13. Serwin Adrian                 Wola Sernicka
14. Włoch Oliwia                   Serniki Kolonia

15. Sagan Rafał                   Nowa Wieś

16. Wójcik Anna                  Nowa Wieś