UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

W piątek 28 czerwca 2013 r. cała społeczność Gimnazjum im. Adama Mickiewicza uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego. O godzinie 900 uczniowie Gimnazjum i szkół podstawowych zgromadzili się wraz z rodzicami i nauczycielami w kościele parafialnym w Sernikach. Mszę Świętą dziękczynną za kończący się rok nauki celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Sarna. Podczas kazania nawiązał do Przypowieści o talentach. I zachęcał uczniów do rozwijania swoich talentów.

Następnie o godzinie 1000 w Sali gimnastycznej rozpoczęła się uroczystość szkolna. Zebranych powitała pani dyrektor Beata Plewka. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Odczytano list Lubelskiego Kuratora Oświaty pana Krzysztofa Babisza.

Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Iwony Grondek i p. Anity Dobrzyńskiej. Uczniowie wręczyli kwiaty nauczycielom.

Pani dyrektor przedstawiła wyniki klasyfikacji końcoworocznej i egzaminu gimnazjalnego oraz przypomniała najważniejsze osiągnięcia uczniów w mijającym roku szkolnym. Szczególnie wyróżniła redakcję „Gazeciaka” oraz wymianę międzynarodową ze szkołą w Fulbach.

Wójt gminy Serniki pan Stanisław Marzęda zabierając głos zachęcał szczególnie absolwentów by szli odważnie przez życie. Powołał się przy tym na słowa wiersza Adama Asnyka „Do młodych”. Wszystkim życzył udanych wakacji.

19 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i stypendia. Pani dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy najlepiej napisali egzamin gimnazjalny w każdej jego części.

Pani Iwona Bartkowicz – przewodnicząca Rady Rodziców wręczyła nagrody pieniężne uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Klasa IA wygrała konkurs „Klasa na medal”. Uczniowie tej klasy mieli najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję. W nagrodę otrzymali puchar oraz wycieczkę, na którą wybiorą się we wrześniu.

Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom szkoły i uczniom za trud oraz życzyła wszystkim udanych wakacji.

Po rozdaniu świadectw w klasach zabrzmiał ostatni dzwonek i uczniowie udali się do domów.